# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Versuri Artýk kýsa cümleler kuruyorum
- Sebnem Ferah

sizi bilmem ama ben karar verdim su gibi duru olup hep akmaya
baţka sular tanýyýp çoðalmaya dalgalanmaya taţmaya
son günlerde çok düţünür oldum
zor zamanlarý çabuk atlatýr oldum
yalnýzmýyým insanlar içinde arkadaţlarým aţklarým içimde
yara aldým bundan iki yýl önce
hiç susmadým ţarký söyledim günlerce
artýk kýsa cümleler kuruyorum
sevdiklerim sevmediklerim yanýmda
kabullendim herţeyi olduðu gibi yola çýktým yarýnlara
son günlerde çok düţünür oldum
zor zamanlarý çabuk atlatýr oldum
bakýyorum aynaya her gece içim rahat biraz yorgunum sadece
hayatýma giren herkese yaţanmýţ herţeye
teţekkürler büyüyorum sizinle