# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Versuri Kojo notsuki
- Scorpions

Haru kourou no hana no en
Meguru sakazuki kage sasite
Chiyo no matsugae
Wakeideshi
Mukashi no hikari ima izuko.

Mukashi no hikari ima izuko