# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Versuri Lamut me'ahavah
- Sarit Hadad

trimise de OlyyOlyy.

Hamal'achim balailah mechabim et hashamaim
Yare'ach meshuga'a noshek la'yam
K'mo sirah lamezach, ani ba'ah ad elecha
Im kol (ha) ahavah sheba'olam.

Esof oti elecha ad she'ega bin'shimoteicha
Itcha ani rotzah lihyiot krovah
laga'at bashamaim la'atzom einayim
Vetip tipah lamut me'ahavah.

Hanetzach metaforah
neshikah hi rega osher
Vehachaim hem rak chalom over,
aval atah yode'a
Ha'avavah sheli soredet
hi betach le'olam lo tigamer.

Esof oti elecha..