# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Versuri Hipostaza rusaliilor
- Sandu Tudor

trimise de MaraMara.

Din golful din sinea Ta, Duh, Paraclit purcezător,
rotund lunecând în ocoale stihia pe al noulea zbor,
în al lumii miez orb, văduvit de-naltele stele polare,
Te strângi în scăpărări, Te culegi, mic sâmbur de stea urcătoare
Pe vârfuri să Te am, mi Te-ai dat, zărit prin zările scăzute,
în larguri uşure legănat de marea-ndoielii tăcute,
să-mi port nălucirea de nava pe care peste vremuri îmi duc
făptura de raiuri bolnavă, stânjenită de visul năuc.