# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Versuri Katawan
- Parokya Ni Edgar

Lumalake ang aming pagkalalake
Pag mayroon magagandang mga babae
Lalo na kung malake ang kanilang pu-sod.

Mahilig kami sa magaganda
Katawan ang aming nakikita
Lalo na yung kaakit-akit pa!.

May lumalabas sa aming pagkalalake
Pag mayroon magagandang mga babae
Lalo na kung sa ibabaw ko'y gumigiling.

Katawan, katawan, ingatan ang inyong
Katawan, katawan, gusto ko ang inyong
Katawan, katawan, kukunin ko ang inyong
Katawan!