# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Versuri Zamisli
- Nika Turkovic

trimise de AnushcaAnushca.

Zamisli ovu zemiju bez suza
Zemlju bez boli i tuge
Zamisli, u moruprocvala ru? a
Miri? e ljubav do duge.

Ja jo? vjerujem u nju
I tra? im je
Vjeruj i ti
U Zemlju Ljubavi
Gdje stvarnost postaju sni
Sad Krenimo svi, ja Znam.

Negdje postoji svijet
Gdje ima mjesta za sve
(Za Mene, Tebe, Za Sve)
Na? e? elje i snove
Gdje ljubav ima svu mo?
Gdje sunce ispra? a no?
Tamo bit? emo jedno svi
Za? miri i zamisli.

Zamisli Rijeka pustinju ljumi
Ljube se ljeto i zima
Poku? aj, u svakom dobro probudi
Sre? u podijeli sa svimaJa jo? vjerujem