# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Versuri Molitva
- Marija Serifovic

trimise de KriegerKrieger.

Ni oka da sklopim,
postelja prazna tera san,
a ¾ivot se topi
i nestaje brzo, k'o dlanom o dlan.
K'o razum da gubim,
jer stvarnost i ne primeæujem,
jo¹ uvek te ljubim,
jo¹ uvek ti slepo verujem.

K'o luda, ne znam kuda,
ljubavi se nove bojim,
a dane, ¾ive rane,
vi¹e ne brojim.
Molitva, kao ¾ar na mojim usnama je,
molitva, mesto reèi samo ime tvoje.
(I) Nebo zna, kao ja,
koliko puta sam ponovila,
to nebo zna, ba¹ kao ja,
da je ime tvoje moja jedina
molitva.
Al Bogu ne mogu
lagati sve dok se molim,
a la¾em ako ka¾em
da te ne volim.