# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Versuri La pârâu
- George Coșbuc

trimise de VeneraVenera.

Venea pe deal, voios cîntînd
Flăcăul;
Pe-un umăr coasa legănînd,
Venea fără nici un gînd
Flăcăul.
Dar iată-n drum îl afla răul,
În drum, în drum, dar ce-i în drum?
Pîrîul -
Aşa de lat şi chiar acum!.

Dincolo cîmp şi lan şi flori,
Ei, cată!
Şi doine şi secerători;
Pîrîu-i lat, şi să nu mori?
Ei, cată!
Şi-n grîu, ei, bată-mi-l să-l bată!
În grîu, în grîu? Dar ce-i în grîu?
O fată -
Înoată-n spice pînă-n brîu.

"Să n-ai, Catrino, zi de rău! "
Ea tace.
"Ei, iaca naiba de pîrîu,
Mi-l puse focu-n drumul tău! "
Ea tace.
Deloc o vorbă! Sa preface.
Deloc, deloc, de ce deloc?
Că-i place
Şi vrea de el să-şi bată joc.

"Ai, fă, copii acasă mulţi?
Ei, iacă!
Nu vii, urîto, nu m-asculţi?
De dragul tău să mă desculţi?
Ei, iacă!
Mai bine plec! " Şi dînsul pleacă.

Dar ea? Dar ea? Ce-şi zice ea?
Să treacă!
Să facă-n urmaă cum o vrea.

Văzîndu-l, însă, c-a plecat,
Ea-şi pune
Deoparte snopul: -"M-ai chemat? "
El mîna peste ochi mirat
Şi-o pune.
-"Să-ţi spun ceva! Cuvinte bune! "
-"Să spui, să spui! dar ce să spui?
Ei, spune!
Dar iute, vezi, că vreme nu-i! ".

-"Haid', treci pîrîul! Ce te-ntreci,
Catrino! "
-"Nu vreau, auzi! De ce nu pleci? "
-"Dar nu-i cît Oltul, poţi să-l treci
Catrino! "
-"Vecine, nu! " -"Ba da, vecino!
Nu vreai? Nu vreai? De ce nu vreai?
Haid'vino!
De-atunci şi peste mări treceai. ".

-"Ei, iaca, viu! Dar de nu-mi spui
Vro veste,
Zi bună între noi de-azi nu-i!! "
Ştia doar fata felul lui!
Vro veste,
De unde-o iei, dacă nu este?
Apoi, apoi? Ce-a fost apoi?
Poveste -
Tot eu să spun? Ghiciţi şi voi.