# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Versuri Coloana de atac
- George Coșbuc

trimise de CuoreCuore.

Porniserăm din văi adânci
Şi ne târam acum pe brânci.

Să nu ne prind-Osman de veste,
Că năzuim la deal spre creste,.

Căci veste de-ar fi prins ai săi,
Noi n-am mai fi ieşit din văi.

Şi-aşa cu-ncredere vegheată
Noi răsărim pe deal deodată.

Ne văd păgânii, sar pe zid,
Potop de foc spre noi deschid.

Dar noi prin foc o rupem iute,
Crezându-ne pe sub redute.

Şi nu eram! Vedeam de sus
Că altfel e de cum ne-au spus,.

Că pân-acolo-i lungă cale,
O râpă-n drum şi-adânca vale.

O clipă ca-mpietriţi am stat;
Maiorul însă-a şi plecat.

Şi ne-am făcut cu toţii cruce:
Ei, ducă-ne-n ce foc ne-o duce!.

La vale, -acum, pe râpi curând -
Un rând e mort, mai moare-un rând.

Cad bombele-n pământ şi scurmă
Şi altele mai vin pe urmă;.

Ca grindina şi plumbii cad,
Se-ntunecă şi-i vai ca-n iad!.

Şi-un plumb veni cumplit cu zborul
Şi fără glas căzu maiorul.

Atunci un ofiţer înalt,
Cu spada-n vânt, iar celălalt,.

Trăgând mereu din carabină,
Săriră-n front; iar pe colină.

Noi după dânşii, cot la cot,
Suiam orbiş, noi, leatul tot.

Cat ai clipi, muream o sută,
Muream mai mulţi, căci din redută.

Nu plumbi curgeau, ci râu de foc,
Şi linii-ntregi cădeau pe loc.

Şi-un căpitan, cel nalt, sărmanul,
Căzuse vârfuind mormanul,.

Iar celălalt, acel ce-ochea,
Muri trăsnit în faţa mea.

Căci uite-aşa văzui de bine
Pe-un turc bătrân ochind spre mine,.

Iar bietul căpitan nu-şí cum
Se puse morţii drept în drum.

Am dat să-l prind, ca să nu cadă
Şi-atunci căzui cu el grămadă -.

Şi vezi, şi-acum mi-e capul prost,
Că nu-nţeleg nici azi ce-a fost:.

M-am pomenit la şanţ deodată
Şi-o cârp-aveam la cap legată.

De ce şi când, de mâna cui?
Şi-atâta drum eu când făcui?.

Voiam să-ntreb, n-aveam pe cine,

Căci tot străini pe lângă mine.

Dar cârpa, orice taină-avea,
Atâta ştiu: c-a fost a mea -.

Şi-acu la şanţ! Noi rupem lanţul
Şi scoborâm de-a valma şanţul.

Sărim şi noi, şi turcii sar
Şi-i moarte-n şanţ, e vai ş-amar,.

Ne batem ca-n pierzarea minţii,
Cu pumnii dăm, muşcăm cu dinţii,.

Şi piept la piept ne zvârcolim,
Străbatem repezi şi răzbim.

Închid de veci nizamii gura,
Iar noi îi dăm pe râpi de-a dura.

Ieşim apoi, ca duşi de vânt,
Pe faţa negrului pământ.

Pe lături ne-ntărim şireagul:
Şi iat-un căpitan cu steagul.

În fruntea noastră drum făcu:
- "Ura, băieţi, acu-i acu! ".

Roiesc turbaţi pe zid păgânii,
Sub zid se-ndeas-orbiş românii.

Şi-aruncă scări, răzbesc prin fum,
Străbat mereu facându-şi drum.

- "Trăsniţi, copii, tot după mine! "
Noi trăsnet după el, vezi bine.

Şi iată-l, căpitanu-i sus
Pe meterez un braţ a pus,.

Dar şapte turci pe el săriră,
Şi şapte săbii-l şi loviră,.

Şi-al optulea, un turc bărbos,
Izbi turbat de sus în jos.

În piept cu patul puştii, fiara -
Şi-atunci pocnind se rupse scara.

Şi bietul căpitan căzu
Pe spate-n şanţ, şi-atâta fu.

Căci s-adunau păgânii gloată
Şi-un om era reduta toată,.

Şi-ntregul parapet un fes,
Atâta se-ngloteau de des.

Cădeam ca frunzele de brumă,
Iar sângele curgea cu spumă.

Nici loc să stai, nici drum să treci
Şi fum de puşcă, să te-neci.

Şi ce-am văzut atunci - minune -
Şi-n groapă morţilor voi spune!.

Nici chip de-acu să mergi în foc,
Nici chip să stai sub zid pe loc.

Se dete semn atuncea oastei
Să părăsească clinul coastei.

Şi ne-am retras departe-n văi,
Striviţi, o mână de flăcăi,.

Flămânzi şi uzi şi-ntorşi din cale,
Cu sufletul topit de jale.