# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Versuri Tapayan
- Florante

Mayrong isang sepulturero doon sa libingan,.

lupa ay kanyang hinuhukay basta mayrong patay.

Minsan siya ay nakahukay ng lumang tapayan.

at ng makita ang laman siya ay hinimatay.

At nang siya'y magising wala na ang tapayan,.

saan na napunta ang kanyang katanungan.

Sariling ulo niya'y sinuntok sa panghihinayang.

at dahil nga doon, siya ay naging isang baliw.

Bawat puntod sa may libingan ay pinagtanungan,.

bawat tao na madaan ay kanyang hinaharang.

Nais nitong sepulturero na siya ay tulungan,.

tulong na sana ay hanapin ang lumang tapayan.

Nang dahil sa laman ng isang lumang tapayan.

ang sepulturero'y nabaliw na ng tuluyan.

Tapayang ang laman kung nais 'nyong malaman,.

huwag 'nyo kong tanungin 'pagkat hindi ko rin alam.