# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Versuri Nasa diyos ang awa
- Florante

Kahit nasa Diyos ang awa nasa tao ang gawa.

kaya ikaw ay magsumikap, mananagana ka at liligaya rin.

Kahit nasa Diyos ang awa nasa tao ang gawa.

Lagi kang magmahal sa kapwa, isipin mong sila'y minamahal ka rin.

"Alam mo nakikinig lagi sa iyo ang Panginoon.

at gagantimpalaan niya ang iyong pagsusumikap.

Siyempre, lalo na kung ikaw ay tumutulong at nagmamahal sa iyong kapwa. ".

Kahit nasa Diyos ang awa nasa tao ang gawa.

Magpakabuti kang palagi at ang mga masasama ay iwaksi.

Kahit nasa Diyos ang awa nasa tao ang gawa.

Ikaw ay kanyang tutulungan lalo kung tutulungan mo ang sarili.

"Hindi rin kaila sa iyo na nakikita ng Diyos ang lahat ng iyong mga ginagawa.

kaya sana, iwasan mo ang mga masasamang bisyo.

at alagaan mong mabuti ang iyong kalusugan para na rin sa iyong kapakanan. "