# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Versuri Nagtanan
- Florante

Isang gabi, bilog ang buwan ng si Pedro't si Petra ay nagtanan.

Litong lito at kinakabahan, sa pagtakbo'y nasabit sa sampayan.

Ang sampayan na subok sa tibay ay nakatali sa halige ng bahay.

Ang halige na puno ng anay ay nagiba, nagising tuloy ang tatay.

Tumakbo ng matulin ang magkasintahan kasunod ang tatay na may hawak na itak.

Nakakita ng bisikleta, ang magsinta'y sumakay at umiskiyerda.

Ang tatay, habol ang hininga inatake ng hika sa kalsada.

Hika, hika, hika