# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Versuri Buhay sa amerika
- Florante

Ku

ng lunes hanggang Biyernes sa trabaho abala,.

kung Sabado habang nagpapahinga'y naglalaba.

at kung Linggo kadalasan ay nagtitinda pa.

ng kung ano-ano basta alam na kikita.

Sa dami ng mga binabayarang hulugan.

hanggang sa pagtulog nagbibilang ang isipan.

Bagay na totoo at hindi kataka-taka,.

marami ang ganyan ang buhay sa Amerika.

O ang buhay sa Amerika,.

hindi laging langit at hindi laging masaya.

lalo na kung malayo sa iyong minamahal.

oras, araw, buwan, taon ay parang mabagal.

O ang buhay sa Amerika,.

hindi laging langit at hindi laging sagana.

kaya doon sa nangangarap na dito tumira.

isa, dalawa, tatlong beses na mag-isip muna.

Dito'y pauutangin ka hanggang sa mabaon,.

susubsob ka sa hanapbuhay para umahon.

Inaasahang suweldo kahit gaano kataas.

lumiliit matapos na ang buwis ay makaltas.

Dito'y marami rin nagtatago't tumatakbo.

dahil sa ang papel nila'y hindi pa kumpleto.

Mayrong napipilitang sa kano'y magpakasal.

maging legal lamang kahit na yung kano'y bungal.

O ang buhay sa Amerika,.

minsan ay malungkot, minsan ay katawa-tawa.

At kung ako lamang ang siya ninyong tatanungin,.

kung minsan ay mabuti pa ang naroon sa atin.

O ang buhay sa Amerika,.

hindi laging langit at hindi laging maganda.

Ang kainaman lang ay kung ating pagsawaan.

mayrong bansa tayong tiyak na mau-uwian.

Bayan kong Pilipinas tayo'y kanyang tatanggapin kahit anong oras.

Pilipinas kong mahal kita'y hindi maipagpapalit kahit kailan