# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Versuri Krá¾ovná bielych teniesiek
- Elan

Mladá, skladá z úlomkov svet,
h¾adá, h¾adá tvár akej niet,
trápenie slov, je že mal si by dávno s òou.

Taká, akú dávno si chcel
èaká, tvoje áno, èi nie
trápenie slov, je že mal si by dávno s òou.

Krá¾ovna bielych teniesiek, èo viac už môžeš chcie?
Celý deò stráži telefón, èo ak by práve on,
beznádej s nádejou, celý deò nejde von.

Mladá..

Skús ju nájs, na známych adresách, nové už nezískaš
Skús ju nájs, je v sebe ukrytá, pred tebou ukrytá.

Krá¾ovná bielych tenisiek, èo viac už môžeš chcie,
v oèiach má známe video, ne ktorom príde on
beznádej s nádejou, celý deò nejde von.

Skús ju nájs..


Mai multe versuri Elan >>