# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Versuri Uzak deðilim
- Burcu Gunes

Yüzyýllardýr söylenir ayný masallar
Ay ýţýðý yýldýzlar yakamozlar
Ah göðü alýrdým uzandýðým an
Sana yenildi sevdam.

Çok uzak deðilim
Yanýbaţýnda duruyorum
Gözünü iyi aç
Buradayým ahh.

Selvi boylum geçiyor bak
Birgün elbet sevgilim olacak
Bana oyna ţansýný zorla
Çaldýn kalbimi yorma