Pieϖ niepokorna - versuri Budka Suflera | Versuri.ro
Pieϖ niepokorna - versuri Budka Suflera | Versuri.ro
spacer
spacer
spacer
Spacer
  Versuri >> B >> BU >> Budka Suflera >> Pieœñ niepokorna
Urmăreşte artist

Versuri Budka Suflera - Pieϖ niepokorna


Jesteœ jak ¿agiel gwiezdny napój
Wielkie skrzyd³a w wielki wiatr
Dla tych co pe³zaæ w mule nie chc¹
G³owa w górze sztywny kark
Jesteœ jak pomruk zwiastun b³yskawic
Sokó³ poœród stada wron
Tylko niektórzy j¹ podj¹æ umiej¹
Innym gard³a d³awi strach

S³uchaj
W bezsennych nocach ona gra
Mówiê s³uchaj
W bezdennym bólu ona trwa
I jej czujesz moc
I wci¹gniêty raz w nurt
Oszala³y biegniesz w nocy
Kiedy inni syci œpi¹
Mówiê popatrz
Jak oni md³ym siê ogniem tl¹
Mówiê s³uchaj
Nie daj przez palce ci¹gn¹æ dniom
Przez œnieg i przez deszcz
Jeœli sztandar chcesz nieœæ
¯ycie mówiê musi brzmieæ
Tak jak wielki piêkny wiersz

Jesteœ jak ¿agiel gwiezdny napój
Wielkie skrzyd³a w wielki wiatr
¯ywe pochodnie p³yniemy nad czasem
W dróg nieprzetartych dal
W nowe pejza¿e ziemi niczyjej
Gdzie nie bywa³ dot¹d nikt

S³uchaj
Jesteœ jak wilczy w górach zew
Mówiê s³uchaj
Jak dziko w ¿y³ach szumi krew
Przez œnieg i przez deszcz
Jeœli sztandar chcesz nieœæ
I zbyt wielkich nie ma czynów
I zbyt wielkich nie ma spraw
Mówiê s³uchaj

Jesteœ jak ¿agiel gwiezdny napój
Wielkie skrzyd³a w wielki wiatr
Dla tych co pe³zaæ w mule nie chc¹
G³owa w górze sztywny kark
Jesteœ jak pomruk zwiastun b³yskawic
Sokó³ poœród stada wron


Spacer
Spacer  Caută    cu Google direct


 Traducere automatăAutentificare
Close 


  spacer
Versiunea mobilă | RSS | Arhivă stiri | Arhivă cereri | Parteneri media | Resurse | Condiții de utilizare | Politica de confidentialitate | Contact
 
 

#   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z