Noc komety - versuri Budka Suflera | Versuri.ro
Noc komety - versuri Budka Suflera | Versuri.ro
spacer
spacer
spacer
Spacer
  Versuri >> B >> BU >> Budka Suflera >> Noc komety
Urmăreşte artist

Versuri Budka Suflera - Noc komety


Wizje chodŸcie do mnie
Blisko najbli¿ej
Zostañcie w mojej g³owie
Najdziksze sny
Oto jest wasza scena
Reflektor ni¿ej
Korowód moich marzeñ
Wiruje ci

Sk¹d wzi¹³ siê ten œnieg
Poœrodku lata
Sk¹d ten saksofon
Pod czaszk¹ gra
Ju¿ eksploduj¹ lustra
Ca³ego œwiat
I nieskoñczenie wolno
Pulsuje czas

Nadci¹ga noc komety
Ognistych meteorów deszcz
Nie dowiesz siê z gazety
Kto prze¿yje swoj¹ œmieræ

Blaski odblaski powódŸ poz³oty
Krzy¿e po³udnia
I gwiezdny py³
Stosy diamentów
Co zimnym œwiat³em
Bêd¹ siê paliæ
Do kresu dni

Nadci¹ga noc komety
Ognistych meteorów deszcz
Nie dowiesz siê z gazety
Kto prze¿yje swoj¹ œmieræ

Blad¹ d³oni¹ œwit
Otrze pot i ³zy
Koszmar minie
Znikn¹ duszne sny

Blad¹ d³oni¹ œwit
Otrze pot i ³zy
Koszmar minie
Znikn¹ duszne sny

Blad¹ d³oni¹ œwit
Otrze pot i ³zy
Koszmar minie
Znikn¹ duszne sny

Blad¹ d³oni¹ œwit
Otrze pot i ³zy
Koszmar minie
Znikn¹ duszne sny

Blad¹ d³oni¹ œwit
Otrze pot i ³zy
Koszmar minie
Znikn¹ duszne sny

Blad¹ d³oni¹ œwit
Otrze pot i ³zy
Koszmar minie
Znikn¹ duszne sny

Blad¹ d³oni¹ œwit
Otrze pot i ³zy
Koszmar minie
Znikn¹ duszne sny


Spacer
Spacer  Caută    cu Google direct


 Traducere automatăAutentificare
Close 


  spacer
Versiunea mobilă | RSS | Arhivă stiri | Arhivă cereri | Parteneri media | Resurse | Condiții de utilizare | Politica de confidentialitate | Contact
 
 

#   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z