# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Versuri Diamond jealousy
- Akira Yamaoka

ohayou takashimakun, konkai no kimi no ninmu da ga
rei ni yotte, kimi mo shiku wa kimi no membaa ha toraerare.

shaberanai shaberanai
hanasanai hanasanai
shaberanai shaberanai
hanasanai hanasanai.

boutou no kaki dashi wa, ninmu shirei ga rokuon sareta teepu kara
kikoete kuru, ano yuumei na shirei naiyou wo tsugeru fureezu.

Use only in appropriate products
This card can also be used with instruments which use
Do not touch the terminals
To replace the battery carefully read the instruments.

choukin zandan wo omae ga oshieta! <oshieta! >
choukin zandan wo ore ga oshieta! <oshieta! >
choukin zandan wo omae ga oshieta! <oshienai! >.

choukin zandan wo ore ga oshieta! <oshienai! >