Versuri Pindu | Versuri.ro
Versuri Pindu | Versuri.ro
spacer
spacer
spacer

  Versuri >> # >> PI >> Pindu
Urmăreşte artist

Versuri Pindu

A
A lea feată, lea muşeată! - versuri Pindu
Agapi, mari agapi (Fericire, mare fericire) - versuri Pindu
Ah marat di mini - versuri Pindu
Ah moi tini feata - versuri Pindu
Ah tini scumpa vruta mea musata - versuri Pindu
Ahh moi tini feata - versuri Pindu
Am vruta dip alargu - versuri Pindu
Armâna mea - versuri Pindu feat Cornelia Rednic
Armaname - versuri Pindu
Armaname oameni vruts - versuri Pindu
Armaname oamini vruts - versuri Pindu
Asarnoaptea lea feata - versuri Pindu
Asculta-mi gione (dzau s'noapti) - versuri Pindu

B
Bachita - versuri Pindu

C
Cadi frunza di pi nuc - versuri Pindu
Calea cu lilici - versuri Pindu
Cânticlu a-nveastâei - versuri Pindu

D
Dado lea chirui ciuprachea - versuri Pindu
Dau bana tuta ti tini lea vruta - versuri Pindu
Di ahanti ori - versuri Pindu
Di un lai dor - versuri Pindu
Dischidi - versuri Pindu
Dor di gura ta - versuri Pindu
Dumnidzalu mari - versuri Pindu
Dzua di paşti - versuri Pindu
Dzua si noapti mi anghisez - versuri Pindu

F
Fantana vreariei (dedicatie) - versuri Pindu
Feata cu perlu lai - versuri Pindu
Feata dultzi feata (fata dulce fata) - versuri Pindu
Feata tsea mi va - versuri Pindu
Featili giucau in cor - versuri Pindu

G
Gura ta more lea feata - versuri Pindu

H
Hai la la la la la - versuri Pindu
Hai maie in cap - versuri Pindu
Hai toarna un pahar - versuri Pindu
Haide diadi iarba - versuri Pindu
Haide, haide moi! - versuri Pindu feat Cornelia Rednic
Haidi lea vruta - versuri Pindu
Hrusuveana - versuri Pindu

I
Inima mea - versuri Pindu


Iu anchisishi - versuri Pindu
Iu iarai feata pan tora - versuri Pindu
Iu'anchisishi lea feată rumină - versuri Pindu feat Cornelia Rednic

L
La valea di ianina - versuri Pindu
La valea di ianina [corect] - versuri Pindu
Lea feata cu perlu lai lai-ina langa'mini - versuri Pindu
Lea ianulă - versuri Pindu
Lena ochii verdza - versuri Pindu

M
Maria (ini dau bana tuta) - versuri Pindu feat Cornelia Rednic
Marii vrearea vruta mea - versuri Pindu
Mavrumata - versuri Pindu
Mavrumata mea - versuri Pindu
Mi alinai pi dzeana s-neg la vruta - versuri Pindu
Multsa gioni, - versuri Pindu
Munte vrutu - versuri Pindu

N
Noaptea-ni pari greau - versuri Pindu
Noapti di veara - versuri Pindu

O
O lai cuc - versuri Pindu
Opa opa armana + traducere romana - versuri Pindu
Opa, opa, opa la (va'ni dau bana tut) - versuri Pindu

P
Paidusjka' - versuri Pindu
Paidusjka' - romana - versuri Pindu
Parinteasca dimandare - versuri Pindu
Prota vreari - versuri Pindu
Prota vreari - romana [prima iubire] - versuri Pindu

S
Spuni feată nicădzancă (inima ti tini bati) - versuri Pindu
Spuni feata nicazdanca - versuri Pindu
Spuni spuni vruta mea - versuri Pindu

T
Ti caftu cafi oara (Te caut de fiecare data) - versuri Pindu
Toamna ini sufla vintu aratzi - versuri Pindu
Tradzi lai frate corlu (s'earam un pui azbuirator) - versuri Pindu
Trec si dauli st'marii - versuri Pindu
Treili vruti - versuri Pindu
Ts'am dzasa lea feata - versuri Pindu
Tsa bash gura dultsi - versuri Pindu
Tsa bash gura dultsi - romana - versuri Pindu

U
Una doua trei - versuri Pindu

V
Voi armani macidoneani - versuri Pindu
Vreari ascumtă - versuri Pindu
Vreari ascumtă -romana [iubire tăinuită] - versuri Pindu
Vruta mea să'ni dzăts - versuri Pindu

 Caută    cu Google direct


 Traducere automatăAutentificare
Close 


  spacer
Versiunea mobilă | RSS | Arhivă stiri | Arhivă cereri | Parteneri media | Resurse | Condiții de utilizare | Politica de confidentialitate | Contact
 

#   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z